Avenija

Neuilly-sur-Seine

Nei sur Sijen viđen očima slikara Alfred Sislija, impresioniste iz druge polovine 19. veka

Neuilly-sur Siene ( Nei sur Sijen) pripada pariskom regionu u okviru Il de France ( il d frans), jedan od 18 francuskih regiona, zapravo pariska opština u zapadnom delu ovog grada smatra se predgrađem Pariza u kome je stanovao i dalje stanuje veliki broj poznatih ličnosti.Nes sur Sijen je jedan od najbogatijih predgrađa Pariza.Njegova istorija datira iz devetog veka a tek u 13.veku je postalo utvrđenje na obalama Sene i sve do Fransuske revolucije nazivali su ga Port- Neuilly- port Nei ( luka Nei) a u sastav Pariza ulazi 1860.i spada u 17. arondisman. 1906. u ovom delu Pariza osnovana je Američka bolnica a 1919. potpisan je Mir u Neiju sa Buarskom.


Jedna od privatnih vila u ovom mirnom kraju Pariza

Za vreme Julske monarhije ( liberalna ustavna monarhija) pod vlašću Luja Filipa I koja je zapoleta Julskom revoluciom 1830 i završena revoluciojom 1848 sa ciljem da se zvaci konzervativna vlada Šarla X i kraljevske kuće Burbon, Luj Filip, član liberalnije struje u okviru dinastije Burbon koja je pripadala Orelan grani, proglasio je sebe  “kraljem Francuza “umesto “francuskim kraljem” dajući tako značaj zapravo narodnoj volji fransuskog naroda. On je pokušavao da napravi kompromis između konzervativca koje je podržavao Šarl X i radikala. Vladu je podržavla bogata buržoazija i brojni članovi Napoleonove vlade. Zamak de Nei se prostire na 170 hektara parka koji pripadaparku Nei i sazidan je 1751 ali je bio značajno demoliran 1848.Jedan deo zamka je pretvoren 1907. u manastir.

Zamak iz 18.veka

Istočni deo zamka je bila velika otmena vila od 24 sobe sa velikm parkom i pridodat je zamku početkom 19. veka dok je zapadni deo zamka sazidan u 17. veku i pripadao je vojvodi od Orlrana.Posle Francuske revolucije 1792. pripadao je madam Montesson supruzi vojvode od Orleana a zatim tokom perioda Konzulata kada je Napoleon postao doživotni konzul data je ministru spoljnih poslova Taljeranu koji je pravo u njemu velike prijeme a zatim je prodao generalu
Žoašim Mira ( Murat) početkom 1804. oženjenom Napoleonovom sestrom Karolinom. Zamak je nasledila Napoleonova sestra princeza Polina Borgeze koja je pravila takodje velike prijeme. Od 1819. nekoliko godina nakon pada Napoleona ponovo je pripalo porodici Orlean i budućem kralju Luj Filipu I.

Poznate ličnost koje su živele u ovom delu Pariza

Žan de la Fonten ( 17.vek) pesnik i pisac 
Žan Pol Belmondo, glumac

Lilian Betencourt, naslednica L’Oreal fime i najbogatija žena Francuske ( rođ. 1922.), njena ćerka Lilian Bettencurt, Bet Dejvis, glumica, Žaklin Fransoas pevačica, Kvinsi Džouns, muičar, Vasilij Kadinski, ruski apstraktni umetnik, Sofi Marso, francuska glumica, Mirej Matje, francuska pevačica, Aristotel Onazis, umro u Američkoj bolnici,  Mari le Pen, francuska političarka, Edit Pjaf, francuska pevačica, Žak Prever, francuski pesnik, Nikola Sarkozi, predsednik Francuske i gradonačelnik ovog mesta od 1983-2002, Vitorio de Sika, , Dominik Štros Kan, političar, Fransoa Trifo, filmski reditelj, vojvoda i vojvotkinja od Vindozora, enegleski kralj koji se odrekao prestola da bi ostalo u braku sa Vals Simpson, voj. od Vindzora, princ Umberto od Savoje- Aosta, grčka princeza Olga.

Grad Neuilly-sur-Seine je pobratim sa Vindsorom u Velikoj Britaniji.

Video šetnja ovim delom Pariza