Barok, kitnjasti stil i dalje prisutan u detaljima

Rachel Ruysch, (1664-1750)  Ámsterdam

Iako je karakterističan u slikarstvu i arhitekturi, dizajnu u 17. i 18.veku, mnogi i dalje vole barokni stil, posetno u detaljima na fasadama ili unutar doma u tzv. kitnjastom stilu nameštaja koji se često smatra kičom i odlikom novokomponovanih bogataša tzv. “nouveau riche”- novo riš, pogrdan izraz za one koji su se obogatili nezakonito ili su iskoristili određene političke prevrate i događaje da bi stegli ogromno bogatstvo. Smatra se degutantnm svako isticanje bogatstva pa tako i preko unutrašnje dekoracije koja je preterano kitnjasta u stilu sa mnogo pozlate, imitacije pozlate. U današnje vreme ovaj preterano kitnjast stil sa beskrajno mnogo ukrasa bilo na fasadama ili u enterijeru može biti interesantan u vidu komadnog nameštaja ili nekih detalja. 

Tipičan sto u baroknom stilu koji bi se danas smatrao kičem čak i kada bi bila autentična iz tog vremena, osim ako se ne bi savršeno uklopila u neki odgovarajući ambijent.

 Primer umerenog, baroknog stila komode koji se lako može uklapati u savremeni dizajn i često su detalji u stilu baroka veoma poželjni da razbiju monotoniju previše svedenih ravnih linija savremnog nameštaja.

Moderna dnvna soba u baroknom stilu.
Barok je nastao nakon klasicizma i uglavnom se odnosi na raskoš boja, pokreta i bezbroj detalja u slikarstvu stvarajući impresiju raskoši bilo kada je u pitanju portret, što nije bilo teško postići jer je i odaća tog baroknog perioda bila prepuna kitnjastih detalja, žaboa, dugmadi, dragog kamenja ušivenog na odećama plemstva do ogromnih ukrašeniih šešira, haljina na koje je odlazilo mnogo tkanine, prepunih karnera, ukrasnih traka, mašni, vezenih detalja. 


Tipičan primer ženske harljine iz tog vremena.
Barok je oslikavao u stvari bogatstvo u vreme kada su se brodovi natovareni dragim i poludragim kamnjem, začinima i raznom drugom robom vraćali iz kolonija. Evropeske zemlje nisu znale šta će od novca koji se prelivao u državnim kasama ali i kod vlasnika brodova, trgovinskih preduzeća, plemstva. Engleska je najviše uspela da odoli baroknom stilu u arhitekturi i uglavnom se mogu videti barokni komadi nameštaja u vilama velikoposednika ali ukomponovani zlatni detalji ili veliki kanabei i fotelje su manje padali u oči zbog drvenog engerijera kojim su bili obloženi zidovi, za razliku od Francuske gde je u enterijeru prevladavao svileni vezeni tapet. Italija je bila zemlja u kojoj je barok početo da se širi kako u slikarstvu, muzici i arhitekturi u svojoj svojoj preteranoj raskoši kitnjastog stila izražavanja dok u književnosti nije uspeo da uzme naročito  maha ni u jednoj zemlji mada je primećena razlika u stilu koji je postajao mnogo kitnjastiji i ekspresivniji pa čak i lascivniji. Barok je čitava jedna epoha koju karakteriše kitnjast stil u svemu, naravno što je pripadalo viskoj klasi, načinu života, oslikan u preterivanju, nepotrebnoj natrpanosti detaljima.

Karakteristike baroknog stila u arhitekturi su naglašenost svetla koje se postiže ogledalima, prozorima, enormna upotreba ukrasa, u vidu figura, pozlaćenih drvenih figura ili delova ambijenta. Naglašenost tavanica koje su raskošno ukrašene.Naglašena potreba za iluzijom trodimenzionalnosti.

Barok je bio zastupljen u arhitekturi skoro svih crkvi u kolonijama, posebno u Južnoj  Americi.

Detalj iz crkve Santo Domingo u Pueblo, Meksiko

 

 

 

 

 


Photo by;https://designergirlee.wordpress.com https://paisajesybodegonesaloleo.blogspot.rs
https://spanish.alibaba.com