Avenija

Neuilly-sur-Seine

Nei sur Sijen viđen očima slikara Alfred Sislija, impresioniste iz druge polovine 19. veka Neuilly-sur Siene ( Nei sur Sijen) pripada pariskom regionu u okviru Il de France ( il d frans), jedan od 18 francuskih regiona, zapravo pariska opština u zapadnom delu ovog grada smatra se predgrađem Pariza u

Continue reading