Avenija

Koliko je zdravo voleti sebe

U današnje vreme se propagira kako od strane psihologa, sociologa tako i od lajf kouča da obavezno i bezuslovno treba voleti sebe i  nikada ni po koju cenu sebe ne treba osuđivati ni za šta. Početak ovakvog trenda datira još iz vremena “Dece cveća” sedamdesetih kada je bilo važno “osvajanje

Continue reading