Avenija

Crkva Hrista Spasitelja u Moskvi

Ovaj veliki hram, predstavlja ponos ruske predstonice. Poslednja crkva izgradjena tih dimenzija na tako značajnommestu. Nalazi se na svernoj strani reke Moskve,blizu Kremlja.  Visok je 103 metara. Poređenja radi Hram Sv.Save u Beogradu visok je sa krstom ( spoljna visina) 79 metara.

Petar Iljić Čajkovski posvetio Uvertiru 1812. crkvi Hrista Spasitelja

Godina 1812- naziv uvertire u E-duru, op.49 napisao je 1880 Petar Iljić Čajkovski u čast sećanja na rusku odbranu zemlje za vreme Napoleonovih ratova kada je sa Grand Armee ( velikom armijom) bio poražen u rusiji.pri put je izvedena 20.avgusta 1882. U tada skoro završenoj crkvi Hrista Spasitelja koja je takođe izgrađena u čast odbrambenog rata 1812. Pri povlačenju Napoleona Bonaparte iz Rusije, ruski car Aleksandar I je napisao proglas 25.decembra 1812.da ima nameru da izgradi crkvu u čast Hrista spasitelja i zahvalnost proviđenju kojeje sačuvalo Rusiju od loše sudbine. Prvi projekat je uradio Aleksandar Vitberg u neoklasicističkom stilu prepunu masonskih simbola. Gradnja je početa na najjvišoj tački Moskve, Vrapčevim brdima.Naslednik Aleksandra I, car Nikolaj I tražio je da se nacrt prepravi i da bude podseća na Aja Sofiju u Carigradu.Određeno je i drugo mesti, blizu Kremlja. Temelji su udareni 1839.Zidanje je trajalo nekoliko decenija i zvanično je otvorena 26.maja 1883. Dan pre krunisanja cara Aleksandra III.

Delovi reljefa u mermeru sa prvobitne, crkve Hrista Spastelja srušenom za vreme vladavine Josefa Staljina

Tokom Oktobarske revolucije i u godinama koje su usledilie, anti-religiozna kampanja je vođena širom Rusije i kako posledica toga, Jozef Staljin je odlučio da se sruši crkva da bi se na tom mestu sazidala. Palata Sovjeta.Crkva Hrista Spasitelja je srušena dinamitom 5.decembra 1931, po naredbi Staljina ali je trebalo  skoro cela godina da bi se očistili ostaci na tom mestu.Neki delovi mermera sa crkve su   iskorišćeni za stanicu moskovskog metroa.Neki originalni reljefi u mermeru su ssačuvani i sada se mogu videti izloženi u Manastiru Donskoj. Zbog nedostatka srestava  i izbijanja Drugog svetskog rata Palata Sovjeata nije izgradjen na tom mestu nego 1957. na drugoj lokaciji blizu stanice Kropotkinaskaja.Na mestu srušene crkve Hrista Spasitelja Nikita Hruščov je dao nalog da se napravi najveći otvoren plivački bazen koji je nazvan Moskovski bazen.

Nova crkva Hrista Spasitelja u Moskvi svečano otvorena 19.8.2000.

Photo by:https://trebinjelive.info/