Avenija

Muzej Antonija Vivaldija u Veneciji

Antonio Vivaldi, najpoznatiji italijanski barokni kompozitor Ovaj čuveni ialijanski barokni kompozitor, i virtuoz, na violini, sveštenik,rođen u Veneciji italijanski barokni kompozitor i virtuoz, na violini, sveštenik, rođen je 4.marta 1678. umro 28.jula 1741. ima svoj muzej u VI VE ( Vivaldi -Venecija) u okviru doma za nezbrinutu decu “Pieta” osnovanu

Continue reading