Avenija

Crkva Hrista Spasitelja u Moskvi

Ovaj veliki hram, predstavlja ponos ruske predstonice. Poslednja crkva izgradjena tih dimenzija na tako značajnommestu. Nalazi se na svernoj strani reke Moskve,blizu Kremlja.  Visok je 103 metara. Poređenja radi Hram Sv.Save u Beogradu visok je sa krstom ( spoljna visina) 79 metara. Petar Iljić Čajkovski posvetio Uvertiru 1812. crkvi Hrista

Continue reading

Piazza Navona- Rim

  Piazza Navona- Trg Navona u Rimu Spada u jedan od najstarijih i svojevremeno je u doba baroka bio omiljeno stecište plemstva koje je dolazilo u šetnju u vrelim letnjim danima kada se zaustavljao odvod na fonatani da bi se voda prelivala i oni uživali da hodaju po vodi baš

Continue reading