Avenija

Pandora

Čuvek izraz Pandorna kutija nastao je od mita o Pandori. Po grčkoj mitologiji to je bila najlepša žena koju je Zevs poslao Epimeteju, sinu koji se njome oženio. Za venčanje su dobili između ostalog i  kutiju ukrašenu dragim kamenjem i zlatom ali je bila zaključana. Ona je simbol iskušenja i

Continue reading